Besök hos Microsoft i Redmond.

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Andra dagen i Seattle så var vi svenska PASS Summit deltagare inbjudna av Tobias Tärnström till Microsoft i Redmond. Vi fick möjligheten att träffa och diskutera med några av de utvecklare som jobbar med SQL optimizern för SQL server. En av deras utvecklare fick för första gången träffa Erland Sommarskog som har hållit honom sysselsatt med att rätta buggar rapporterade av Erland.

Det var ett mycket intressant och roligt möte. Personligen så fick jag än en gång möjlighet att fråga varför inte de har utvecklat “inline scalar valued” functions och möjlighet att förhindra eller varna för implicit_conversions för att lösa några av de vanligaste orsakerna till dålig prestanda. Av olika orsaker de inte får nämna så har dessa funktioner prioriterats ned och kommer förmodligen inte med i codename “Denali” (SQL server 2011?).

/Håkan Winther