Availability Groups och Biztalk

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Många av er har säkert märkt att det inte har varit särskilt enkelt att sätta upp High Availability för BizTalk-databaser. Begränsningen har varit att man har användt MSDTC och det har bara funnits stöd för det i Windows Failover Cluster. I SQL 2016 kom stöd för MSDTC i Availability Groups. Dock var de databaser som var del i en distribuerad transaktion tvungna att ligga i olika instanser. För BizTalk gjorde det att man var tvungen att sätta upp 4 st instanser, på varje nod, och därmed också 4 Availability Groups. SQL 2017 har inga restriktioner för vart man kan lägga databaserna, men Biztalk har ändå inte supporterat att man har databaserna i en Availability Group.

När det dessutom har varit komplext att sätta upp Windows Failover Cluster i en virtuell miljö så har många tvingats vara kvar på fysisk hårdvara för att köra sina HA-lösningar för BizTalk-databaserna.

Nu finns lösningen, och den går att köra på SQL Server 2016 och Biztalk Server 2016.

I SP2 för SQL Server 2016 har man lagt funktionaliteten för att kunna köra distribuerade transaktioner i två databaser som ligger på samma instans i en Availability Group. Och i Biztalk Server 2016 CU5 och FP3 har man lagt till support för denna funktion.

Det betyder att man nu kan sätta upp HA med Availibilty Groups på 1 instans, istället för 4, vilket gör det hela betydligt enklare att administrera.

Version Uppsättning
Tidigare än SQL Server 2016 – BizTalk Server 2016 Distribuerad transaktioner ej supporterat
SQL Server 2016 (RTM-SP1)BizTalk Server 2016 (RTM-CU4)
Instans Roll BizTalk Databaser i den gruppen
1 Authentication SSODB
2 Management BizTalkMgmtDb
3 Runtime BizTalkMsgBoxDb
BizTalkRulesEngineDb
BAMPrimaryImport
BAMStarSchema
BAMAlertsApplication
4 Tracking BizTalkDTADb
EsbItineraryDb
EsbExceptionDb
SQL Server 2016 SP2 och senareBizTalk Server 2016 CU5 och senare Fri placering av databaserna

 

Här finns mer information om uppdateringarna från Microsoft:

SQL Server 2016 SP2 https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=869608

BizTalk Server 2016 CU5 https://support.microsoft.com/en-us/help/4132957/cumulative-update-5-for-microsoft-biztalk-server-2016

Detta är en välkommen uppdatering och gör livet enklare för enklare för oss som administrerar och driftar dessa typer av miljöer.

 

Trevlig Sommar !