Skapa automatiska restore skript (Bygger på Ola H.)

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

 

Jag testar ibland nya verktyg och hittade ett för att automatiskt skapa restore-skript.

[Glöm inte – Tester göres på lämplig testserver]

 

Det är ingen stor sak att göra restore från en backupfil, men ifall du skall göra 20, 50 eller fler, då kan det vara riktigt bra att få lite hjälp.

Ola Hallengrens skript är beprövade och nu bygger andra på Olas arbete med nya funktioner.

Jared Zagelbaum har byggt ett för att automatgenerera restore-skript.

Jareds skript lägger till ett extra steg i Olas backupjobb och skapar en stored procedure (RestoreCommand) som skall ligga tillsammans med Olas egna. (Även ett städjobb skapas) Bara att hämta några filer och följa instruktionen.

Mina test gick bra men svenska tecken i databasnamn stöds inte fullt, och även lite problem med
skriptfilens datum& tidsmärkning. Annars en bra funktion som kan både underlätta och spara tid.

En del av det färdiga skriptet;

/*****************************************************************
Emergency Script Restore for MSSQL2014
Generated Sep 24 2015  8:51:42:653 PM
Script does not perform a tail log backup. Dataloss may occur, use only for emergency DR.
******************************************************************/——–AdventureWorks2014————-
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2014] FROM DISK = N’C:\MSSQL\Backup\MSSQL2014_AdventureWorks2014_FULL_201509224_205144.bak’ WITH NORECOVERY, REPLACE;
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2014] WITH RECOVERY;

Lycka till

/Anders

 

https://ola.hallengren.com/sql-server-backup.html

https://jaredzagelbaum.wordpress.com/2015/04/16/automated-restore-script-output-for-ola-hallengrens-maintenance-solution/