5 punkter att tänka på vid SQL Server uppdateringar

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.


”Risken att implementera ett service pack, hotfix eller security patch bör alltid vara mindre än risken att inte implementera det”.

”Ett service pack, hotfix eller security patch ska aldrig medföra en försämring i systemet. Är man osäker bör man göra noggranna tester tills man är säker på att man utan störningar kan implementera det i produktionsmiljön”.

 


Med utgångspunkt från ovanstående citat Microsoft best practice bör inte service pack, hotfixar eller security Patches installeras utan detta övervägande gjorts eller tester utförts.

I det här inlägget listar jag 5 viktiga steg för hur man på ett säkert sätt kan arbeta med SQL Server uppdateringar, Servicepack, CU och hotfixar.

 

Här kan du även ladda ner vår guide med fem tips som förenklar din administration av SQL Server


Generella riktlinjer Service Pack, Hotfix och Security Patches


 

 1. Läs noga igenom dokumentationen som följer med den aktuella uppdateringen
  Är uppdateringen relevant? Löser den något problem? Kan den riskera att skapa problem?
  Dependencies. Läs om uppdateringen disable eller enable någon tjänst som används. Sök buggar http://support.microsoft.com & TechNet
  Ta reda på om uppdateringen ska installeras i någon speciell ordning, behöver någon tidigare uppdatering läggas på först?


 2. Tester
  Alla uppdateringar bör testas innan man lägger på produktionsservrarna


 3. Rollback
  Planera avinstallation, läs dokumentationen hur mycket diskutrymme en avinstallation kräver, säkerställ att diskutrymmet finns tillgängligt. Om avinstallationen inte går bra. Hur ser Contingency planen ut?


 4. Meddela helpdesk och nyckelanvändare
  Försäkra dig om att de finns användare vid uppdateringstillfället som kan verifiera systemet


 5. Uppdatera icke kritiska system först
  Efter att Service Pack, Hotfix eller Security Patch är testat, börja med mindre kritiska system i produktionen. Vänta sedan 14 dagar innan du går vidare till de kritiska servrarna.

Service pack

Ett Service pack är kummulativ vilket innebär att om man t.ex. ska installera SP2 behövs man inte installera SP1 först. Service pack innehåller samlingar av Hotfixar och ändringar i SQL Server vilket innebär att de är mer testade än Hotfixar.


Hotfix

Hotfixar innehåller den minsta förändringen i SQL Server. Om ett kritiskt problem uppstår via en support incident till Microsoft. Microsoft gör då en rättning och paketerar en fix för det. En hotfix fungerar bara för en specifik SQL Server version t.ex. SQL Server 2008 R2 service pack 1 (SP1) eller SQL Server 2012 service pack 3 (SP2). En hotfix innehåller oftast bara en fil. Om samma problem uppstår på flera SQL Server versioner och det finns ett behov levererar Microsoft hotfix paket för fler SQL Server versioner.

Om en specifik hotfix behövs, överväg att installera CU som innehåller Hotfixen eftersom CU är mer testat av Microsoft.


Cummulative Updates

Cummulative Updates innehåller samtliga ändringar som tidigare levererats t.ex. SQL Server 2008 (SP1) innehåller t.ex. en speciell hotfix samt alla andra hotfixar mellan RTM och CP1.

 


 

 

Update Center for Microsoft SQL Server
https://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver/ff803383.aspx
SQL Server builds List