Varför funger inte Intellisensen ?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

En fråga som vi ibland får från våra kunder är “Varför fungerar inte Intellisensen i SQL Server ? “. Nedan är ett enkelt men klassiskt exempel. Man ställer en SQL fråga:

Intellisensen 1

Därefter lägger man till en kolumn, t.ex. “AddressLine3”. 

ALTER TABLE [AdventureWorks2014].[Person].[Address]

ADD [AddressLine3] varchar(50) NULL

Nu försöker man man komplettera sin SQL fråga med den nya kolumnen, och upptäcker då att den inte finns med som i listan nedan.

Intellisensen 2

Detta går mycket enkelt att fixa genom menyträdet som nedan, eller helt enkelt kortkommandot Ctrl+Shift+R.

Intellisensen 3

 

En ny test visar att nu är också den kolumnen med I listan.

Intellisensen 4

Sammanfattningsvis fungerar Intellisensen bättre för varje SQL Server version , som faktiskt kom redan i och med SQL Server 2005. Dock är det som vi sett av exemplet ibland också nödvändigt att ibland använda Ctrl+Shift+R.