Snabbare Tempdb i 2019

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Tempdb är ofta den mest belastade databasen i en server. Därför har man sen många år tillbaka rekommenderat att man har fler tempdb filer. Anledningen till det är att i tempdb finns en GAM (Global Allocation Map) area som håller koll på vilka delar av filen som är lediga, förenklat utryckt, den blir ofta överbelastad när många object skall skapas. Om man då har fler filer som var och en har sin egen GAM så sprider man lasten.

Eller man skjuter snarare problemet till nästa steg.

Det som nu ofta är flaskhalsen är att även i Tempdb så finns det ju massa systemtabeller typ sysobjects som skall hållas uppdaterade och oavsett hur många filer man har så har man t.ex. bara en sysobjects för tempdb.

Micosofts nya tanke är att man flyttar dessa tabeller som idag ligger på disk (som alla databaser) idag till en variant av in-memory tabeller. Vilket kommer att snabba upp hanteringen betydligt.

Detta finns ännu inte i någon CPT men de jobbar för att få in det i någon av de kommande.

/Christian