Säkerhetsrevision / Säkerhetsplanering

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Skydda din investering

Med de olika säkerhetsmodeller som finns tillgängliga i SQL server och skillnaderna mellan varje version, är det viktigt att planera och implementera säkerhet korrekt. Många SQL databaser och miljöer har implementerats med lite eller ingen hänsyn till säkerhetsfrågor. Det är viktigt att utforma en sund säkerhetsmodell baserad på grupper av användare eller databasfunktioner som garanterar enskilda användare endast har tillgång de behöver och inte mer.  Med övergången till att göra fler av företagets databaser tillgängliga över Internet är detta nödvändigt för att undvika att information kommer i orätta händer eller förvanskas av hackare. Med rätt säkerhetsmodell blir det enklare att administrera och underhålla dina användare och behörigheter.

SQL Services erbjuder tjänsten säkerhetsrevision / säkerhetsplanering på befintliga och nya databaser för SQL Server.