Sista uppdateringen för SQL Server 2008 R2 ?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Tiden för SQL Server 2008 R2 håller nu på att rinna ut som vi skrivit tidigare då den allmänna supporten upphör den 8/7. Troligen är detta då en av de sista om inte den sista av de sk kumulativa uppdateringar som nu finns tillgänglig. Det är alltså hög tid att planera för uppgradering till senare version av SQL Server och helst då till SQL Server 2014 förstås.

Denna uppdatering innhåller 13 stycken förbättringar.

Cumulative Update 12 for SQL Server 2008 R2 SP2
http://support.microsoft.com/kb/2938478/en-us