Nytt i SSDT/SSAS RC0 – .layout filen

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

När jag, som SQL Server konsult, jobbar i SSDT (visual studio) med “tabular model”-diagrammet, eller med mätvärden, så vill jag att förändringarna som jag gör, stannar kvar i modellen till nästa gång jag öppnar det projektet, även kallat “view state information”. T. ex. var jag lägger en tabell i diagrammet, eller om jag vill att KPIer, hierarkier osv syns default. Och om min programmerarkompis öppnar min incheckade “solution”-fil, vill jag att han ska se de mätvärden jag lagt, under rätt kolumn i “grid view”. I 2012 CTP var så inte fallet. När kompisen öppnade lösningen låg alla mätvärden (formler för mätvärden) “i en hög” längst till vänster, inte under den kolumn jag tyckte de hörde samman med. I RC0 är det åtgärdat med hjälp av en ny fil med ändelsen .layout, där “view state” informationen sparas. Tack för det. Riktigt bra att de fick med det!

Se hela beskrivningen på Kathy Dumas blog.
/Jonas Bergström