Invoke-sqlcmd i Powershell

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

SQL Server 2012 är nu paketerad med SQLPS modul. Har man tidigare version kan man ladda ner SQLPSX http://sqlpsx.codeplex.com/releases/view/62503

  • Ladda ner och installera SQLPSX module
  • Starta Powershell
  • Se efter att SQLPSX modulen blev installerad? Skriv kommando: Get-Module -ListAvailable Är modulen installerad. Se SQLPSX i Name kolumnen.
  • Är SQLPSX modulen laddad? Skriv kommando: Get-Module
  • powershell_bild2
  • Det är den inte.

 

  • För att ladda SQLPSX modulen Skriv kommando: Import-Module SQLPSX
  • powershell_bild3

 

  • Testa en fråga till SQL Server med Invoke-sqlcmd Skriv kommando: (Byt ut Server1 med din SQL instans och TestDB till din databas)
  • Invoke-Sqlcmd –ServerInstance Server1 –Database TestDB –Query “select GetDate()”powershell_bild4