Gästblogg: Hur får du till de där nyheterna på MS BI plattan?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Du gick på ett förklätt säljmöte i form av en session från en slipad Powerpoint konsult för att få se nyheterna i BI-plattformen. Sharepoint+PowerPivot+PowerView+Excel Services+PerformancePoint+SQL 2012 tabular model och SQL 2012 engine. Allt är sproilans, gärna beta och riktigt fancy-schmanzy och du ser möjligheter. Lösningen som ska befria dina användare och få sanden att bli guld.

Så du har fått 2 dagar av kunden för att installera Sharepoint 2010 SP1, på en 2 server-farm med Web på ena och SQL 2012 på den andra. OK. Det är lite trickigt. Kan gå. Även om du inte sett Sharepoint tidigare, så får du ta hjälp av en konsultfirma att kapa lite av tiden genom att hålla i handen. De har stor erfarenhet av sharepoint. Men inte BI och inte på SQL 2012. Och du läser på prerequisites först och beställer konton och servrar, AD-rättigheter och sånt i god tid innan så kanske ändå?

Skulle du köra under de förutsättningarna? Tja, hur ska du annars få jobba med de där roliga nya verktygen. Så du kör!

De här enades konsulten och jag om:

 1. 1. Hårdvara och mjukvara
 2. 2. Installationsmedia med Product Key
 3. 3. Lista på Services som ska installeras
 4. 4. Domänkonton för SharePoint och SQL (vi valde att ha 12 st systemkonton)
 5. 5. Personer och resurser
 6. 6. Internetanslutning för konsultens PC
 7. 7. Installationsguide

 

Och letar rätt på ett par stycken installationsguider på nätet (officiella och blog-varianter) och mergar ihop till en ungefärlig plan som passar dina parametrar av topologi,arkitektur, servermiljö, förkunskaper, slutanvändarbehov, driftbarhet, förändringsbarhet osv.

Sen ska du dessutom lägga på Business Intelligence komponenterna. Ok. Nu vet du att du behöver äska mer timmar. Men kommer inte få några. Så du kör.

Nu har SQL 2012 funnits ute ett tag. Föregången av långa alfa, beta perioder med Denali och saker som hyfsat fungerar ihop. Men inget servicepack har kommit ännu. Och Microsofts dokumentation får betraktas som beta tills tillräckligt många kört skarpt ett tag. Bered dig på en ordentligt skumpig resa.

Hos oss började det med alias för sql burken. Vi ville ha sharepoint webbservern skyddad mot framtida migreringar av SQL instanser så vi letade information om Alias och hur man sätter det i SQL Configuration Manager på web-serverns sql klient. Googlande gav resultat. Däremot stod det inte på samma ställe om att eftersom Management Studio är en x86 applikation så kan du inte lägga upp alias under vanliga SQL Native Client 11.0 Configuration utan under SQL Native Client 11.0 Configuration (32bit). Där gick 1,5 timmar av felsökanden, googlande, ändra, testa, googla mer, ändra testa osv. Ära den som äras bör:

 http://www.mssqltips.com/sqlservertip/1620/how-to-setup-and-use-a-sql-server-alias/

 

Vår driftsleverantör gav oss en färdig SQL setup på SQL servern – med ett lokalt konto som kör tjänsterna. Så där slapp vi undan. Men  jag undrar om jag inte föredragit att köra den själv så man vet vad som är gjort… 🙂

Dags att installera Sharepoint 2010 och SP1. Föredömligt nog fanns en kombinerad setup + sp1 att tanka ner från Microsoft Volume Licences. Den här installationsplanen hade vi i grova drag när vi började, några punkter är redigerade/borttagna för att ”skydda oskyldiga”. PowerPivot, RS och PowerView väntade vi dock med till senare när vi väl kom dit.

 

 1. 1. Starta Splash-filen i foldern där installationsfilerna ligger.
 2. 2. Välj Install software Prerequisites.
 3. 3. Välj Install SharePoint Server.
 4. 4. Ange Product Key.
 5. 5, Välj att installera Server Farm.
 6. 6. Välj Server Type Complete.
 7. 7. Välj var installationsfilerna ska ligga i File Location.
 8. 8. Checka i Run Configuration Wizard och klicka på Close.
 9. 9. När den startat klicka på Next och svara Yes.
 10. 10. Välj Create a new server farm.
 11. 11. Ange Database server: mindomänminserveralias (Ett sql-alias bör användas här)
 12. 12. Ange Database Name: Min_SharePoint_Config_DB
 13. 13. Ange ett konto för Database Access: Mitt_konto
 14. 14. Skriv in en Passphrase och konfirmera den: använd ett komplext lösenord. Passphrase för att kunna lägga till servrar i sharepoint-farmen senare.
 15. 15. Fyll i Specify a port number: t ex 8080
 16. 16. Välj NTLM eller Negotiate (Kerberos). Kan ändras senare.
 17. 17. Klicka Next och den kör 10 steg.
 18. 18. Central Administration startar med Configure your SharePoint farm.
 19. 19. Innan wizarden startas så ska Managed Accounts skapas.
 20. 20. I SharePoint Central Administration, välj Security.
 21. 21. Välj Configure managed accounts.
 22. 22. Välj Register Managed Account och skapa ett managed account för varje service account. Så kan man välja konton I listboxar I sharepoint vid senare referenser, smutt!
 23. 23. Installera följande BI Services (gjorde vi alltså senare iofs):
 24.       23.1.PowerPivot 2012
 25.       23.2.Reporting Services – SSRS 2012
 26.       23.3.PowerView for SP 2010
 27. 24. Starta Farm Configuration Wizard och checka av de services som ska ha egna accounts:
 28.       24.1.Excel Services Application
 29.       24.2.PerformancePoint Service Application
 30.       24.3.User Profile Service Application
 31. 25. Ange SP_ServiceApps för de services som wizarden ska konfigurera.
 32. 26. Gå till Manage Service Applications och välj Create New och ange namn på App Pool och konto:
 33.       26.1.Excel Services Application – SP_Excel
 34.       26.2.PerformancePoint Service Application – SP_PerfPoint
 35.       26.3.PowerPivot 2012 – SP_PowerPivot
 36.       26.4.Reporting Services – SSRS 2012 – SP_PerfPoint
 37.       26.5.PowerView for SP 2010 – SP_PowerPivot
 38.       26.6.User Profile Service Application – SP_Farm
 39. 27. Skapa en Web Site Collection för verifiering
 40.       27.1.Välj Classic Mode Authentication och NTLM
 41. 28 Skapa en Site Collection för verifiering

 

Där började nästa överraskande ”task”– visar sig att Sharepoint har ytterligare prerequisites för mjukvara,  som den själv försöker tanka ner från nätet. Sitter så klart på en server utan internet koppling J. Blir till att köra, få felmeddelande, sök media, ladda ner, packa upp, kör setup, ”RETRY” på sharepointen ett gäng varv för”Microsoft Chart Controls for .Net 3.5”, ”Microsoft Server Speech Platform Runtime (x64)”, ”Microsoft Sync Framework Runtime v1 (x64)”, ”Microsoft SQL Server Analysis Services ADOMD.NET” (feature pack, men du måste hitta rätt version också, den med ”content created” 4/2/2009 8:08 AM fungerade för oss), ”Microsoft SQL Server 2008 Native Client”, ”Windows  Identity Foundation KB974405”, ” Microsoft SQL 2008 R2 Reporting Services SharePoint 2010 Add-in”, ”Microsoft Filter Pack 2.0”.

Efter ett tag hittade vi var man skulle plocka ihop dem, i ett powershell skript som Brian Lalancette @brianlala gjort, tack för den!:

$UrlList = (“http://download.microsoft.com/download/C/9/F/C9F6B386-824B-4F9E-BD5D-F95BB254EC61/Redist/amd64/Microsoft%20Sync%20Framework/Synchronization.msi”, # http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=141237&clcid=0x409 – Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/c/c/4/cc4dcac6-ea60-4868-a8e0-62a8510aa747/MSChart.exe”, # “http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=141512” – Microsoft Chart Controls for the Microsoft .NET Framework 3.5

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988e-fdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe”, # http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131037 – Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/2/8/6/28686477-3242-4E96-9009-30B16BED89AF/Windows6.0-KB968930-x64.msu”, # “http://download.microsoft.com/download/2/8/6/28686477-3242-4E96-9009-30B16BED89AF/Windows6.0-KB968930-x64.msu” – Windows PowerShell 2.0                            

 

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/D/7/2/D72FD747-69B6-40B7-875B-C2B40A6B2BDD/Windows6.1-KB974405-x64.msu”, # “http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166363” – Windows Identity Framework (Win2008 R2)

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/6/8/1/681F5144-4092-489B-87E4-63F05E95079C/Windows6.0-KB976394-x64.msu”, # http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=160770 – WCF fix for Win2008 SP2

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/E/C/7/EC785FAB-DA49-4417-ACC3-A76D26440FC2/Windows6.1-KB976462-v2-x64.msu”, # http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166231 – WCF fix for Win2008 R2

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/D/7/2/D72FD747-69B6-40B7-875B-C2B40A6B2BDD/Windows6.0-KB974405-x64.msu”, # “http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=160381” – Windows Identity Framework (Win2008 SP2)

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/3/5/5/35522a0d-9743-4b8c-a5b3-f10529178b8a/sqlncli.msi”, # “http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123718&clcid=0x409” – SQL Server 2008 Native Client

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/9/1/3/9138773A-505D-43E2-AC08-9A77E1E0490B/1033/x64/SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi”, # “http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=160390&clcid=0x409” – Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/1/7/1/171CCDD6-420D-4635-867E-6799E99AB93F/ADONETDataServices_v15_CTP2_RuntimeOnly.exe”, # “http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=158354” – ADO.NET Data Services v1.5 CTP2 (Win2008 SP2)

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/B/8/6/B8617908-B777-4A86-A629-FFD1094990BD/iis7psprov_x64.msi”, # http://go.microsoft.com/?linkid=9655704 – IIS management cmdlets

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/1/0/F/10F1C44B-6607-41ED-9E82-DF7003BFBC40/1033/x64/rsSharePoint.msi”, # http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166379 – SQL 2008 R2 Reporting Services SharePoint 2010 Add-in

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/8/D/F/8DFE3CE7-6424-4801-90C3-85879DE2B3DE/Platform/x64/SpeechPlatformRuntime.msi”, # http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166378 – Microsoft Server Speech Platform Runtime

                                                                                       “http://download.microsoft.com/download/E/0/3/E033A120-73D0-4629-8AED-A1D728CB6E34/SR/MSSpeech_SR_en-US_TELE.msi” # http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166371 – Microsoft Server Speech Recognition Language – TELE(en-US)

SQL Servern vill också nå update services för att tanka ner senaste version. Ingen internet. Får vänta till efteråt. Kommer på efter ett tag att ”skip” är bra att använda där.

Varför stannar den så länge på registry kollarna. Hur svårt ska det va?

Bara PowerPivot delen med olika konto-varianter, googling etc, nya försök, reboot och så vidare tog sammanlagt 6 timmar att felsöka, la upp en connect på den till sist när vi till slut hittade en work-around. Rösta gärna om du vill ha en förbättring av den. https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/763299/setup-powerpivot-on-an-existing-sharepoint-server-farm-account-provisioning

Där var de två dagarna slut. Letar tid och pengar för fortsättning. Eller så får man ta sin fritid.

Lessons learned (igen). Det går inte att vara helt förberedd på en sån här uppgift, även att läsa in sig på ämnet tar din (och företagets) dyrbara tid. ”Improvise, adapt and overcome” är det enda som funkar i längden, gärna med hjälp av andras försök och frikostiga självutlämnande beskrivningar i bloggar och forum.

Fortsättning följer. Kanske. 🙂

Jonas Bergström