Drift

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

För att frigöra tid och resurser till annat kan våra SQL-konsulter ta över hela eller delar av driften på era SQL-servrar och applikationer. Vi kan komma in på kort varsel och stötta er medan ni rekryterar ny personal eller under tiden ni implementerar nya IT-lösningar som kräver er fulla uppmärksamhet.

Under tiden vi ansvarar för driften ser vi även till att analysera era system, genomföra förbättringar och komma med förslag på förändringar eller hur ni skulle kunna konsolidera er miljö.

Vi är också öppna för att teckna kortare eller längre supportavtal.  
Kontakta oss för mer information.