Cumulative Update 8 för SQL Server 2016 SP1

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

SQL Server 2016 CU8 för SP1 finns nu ute. Den innehåller väldigt många fixar med en övervikt för SSAS fixar denna gång.

Några noterbara fixar är:

  • Oväntat fel när du skapar subcube (Multidimentional)
  • SSAS crashar när du kör en fråga mot en stor partitionerad tabell
  • Det tar lång tid att återläsa en TDE krypterad databas
  • Stöd för partitionseliminering med spatial index

 

Mer info samt nedladdning hittar du här: https://support.microsoft.com/en-us/help/4077064/cumulative-update-8-for-sql-server-2016-sp1