SQL Server 2017 – Cumulative update 10

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

CU 10 för SQL 2017 finns nu tillgänglig för nedladdning. Den innehåller 22 rättningar på flera olika komponenter och plattformar.

För er som har installerat SQL 2017 CU 2 och använder Query Store finns ett script och instruktioner för hur det skall köras. Om man inte tidigare har kört detta script är det viktigt att man kör scriptet efter installation av den kummulativa uppdateringen.

Som vanligt rekommenderas att man först installerar uppdateringen i test-miljön innan man kör den skarpt i produktion.

Läs mer om detaljerna och ladda ned CU’n här: https://support.microsoft.com/en-us/help/4342123/cumulative-update-10-for-sql-server-2017