Business Intelligence utveckling

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

En investering i Business Intelligence (BI) betalar sig snabbt eftersom informationshantering och beslutsstöd är strategiska frågor som rätt utnyttjade kan skapa stora konkurrensfördelar. Våra specialliserade SQL server konsulter hjälper dig att enkelt få tillgång till information om din affärsverksamhet och ser till att den håller tillräckligt hög kvalitet. Med verktyg som Integration services (SSIS), Analysis services (SSAS) och Reporting Services (SSRS), som ingår i Microsoft SQL server, så kan vi utveckla ditt business intelligence system / Data Warehouse.