5 Tips för säker uppgradering till SQL Server 2017

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Det finns en hel rad med fördelar i SQL Server 2017 och många har bestämt sig för att uppgradera till den senaste versionen. För att din uppgradering ska gå så smidigt som möjligt har vi sammanställt ett antal tips.

1. Kontrollera att dina applikationer är testade för SQL 2017

Innan du uppgraderar är det bra att kontrollera att du inte använder applikationer som saknar stöd för SQL Server 2017. Till exempel har Dynamics AX 2012, Dynamics CRM 2016 och Dynamics Navision 2018 ännu bara stöd för upp till SQL 2016. Kontrollera med dina applikationsleverantörer att dina applikationer är kompatibla med SQL Server 2017.

 

2. Kontrollera att du inte kör några funktioner som kommer att plockas bort, så kallade Discontinued Features.

Om ni använder applikationer som är byggda för att använda vissa funktioner i SQL Server och dessa funktioner inte längre stöds i den nya versionen så kan du få stora problem vid en uppgradering. Då slutar applikationerna att fungera.

Kontrollera därför om ni kör några funktioner som saknar stöd, till exempel i egenutvecklade applikationer. Säkerställ sedan att alla applikationer som använder funktioner som försvinner kan utvecklas för att bli kompatibla med den nya versionen av SQL Server. Och först därefter kan du uppgradera databasen.

Här kan du se vad som inte längre finns i version 2017 av SQL Server:

Deprecated Database Engine Features in SQL Server 2017

 

3. Se till att ha en fungerande backup innan uppgradering

Innan du uppgraderar är det obligatoriskt att skapa en backup av befintliga databaser.

Ett tips är att kontrollera databasen direkt efter backup genom kommandot dbcc checkdb. Om den kontrollen ger klartecken utan fel så vet du att innehållet i backupen är bra.

 

4. Har du cluster eller Availability Groups, uppgradera noderna i rätt ordning

Om ni har cluster eller availability groups är det lämpligt att uppgradera de passiva noderna först. Sedan kan ni göra en manuell ”fail over” till den passiva och göra den aktiv. För att därefter uppgradera den kvarvarande noden.

En fördel med detta är att ni minimerar ”nertiden” för databasen till storleksordningen 30 sekunder – några minuter.

Ställ om failover mode till manual för att undvika att det sker en oväntad failover under tiden du uppgraderar noderna.

 

5. Förbered uppgraderingen väl

Det är inte enkelt att rulla tillbaka en uppgradering. Det är därför bra att göra en rollback-plan om något skulle gå fel.

Samtidigt bör du vidta åtgärder som minskar risken för att ni måste exekvera er rollback-plan:

• Vi rekommenderar alltid att göra migreringen till en ny server där den nya versionen av SQL Server är installerad. Då kan du ta den gamla servern i bruk igen vid eventuella problem.

• Gör gärna ett uppgraderingstest i utvecklings- och/eller testmiljö innan ni gör den skarpa uppgraderingen.

• Om möjligt, gör gärna uppgraderingen till SQL Server 2017 i samband med andra uppgraderingar och tester av kringliggande system.

• Undvik att göra uppgraderingen vid kritiska tidpunkter, till exempel vid storhelger om ni är ett företag som säljer till konsument etc.

• Säkerställ att ni har kompetens ”standby” för att rätta eventuella fel som ändå uppstår.

 

Det finns självklart alltid en risk för fel vid en uppgradering. Men genom bra planering och förarbete minimerar ni både risken för fel, och den eventuella skada som kan uppstå.