Ring oss på +46 8 409 567 00 Kontakt
business_intelligence_single

Business Intelligence

Bättre magkänsla med faktabaserade beslut

Diagnos: Informationsbrist.

I alla verksamheter fattas mängder av beslut, från stora till små, från strategiska till operativa. Ofta baseras besluten till stor del på mer eller mindre underbyggda antaganden, ibland mest magkänsla. Ju hårdare konkurrensen blir, desto viktigare att rätt beslut fattas – beslut som bygger på fakta.

  • När behöver du Business Intelligence? Kanske när du har svårt att svara på frågor som dessa – utan att gissa!
  • Varför varierar personal- eller materialkostnader mellan olika enheter/månader?
  • Vilka är mina kunder? Hur hittar jag fler liknande?
  • Var den senaste reklamkampanjen lönsam?
  • Hur ser vårt behov av (fyll i själv) ut i morgon, nästa vecka, om ett halvår?

Behandling: Kontinuerlig informationstillförsel.

Hur får ni då bättre faktabaserade beslutsunderlag? Genom att kontinuerligt samla in, strukturera och lagra data från olika källor och sedan presentera det på ett överskådligt, lättförståeligt och analyserbart sätt. Det kan göras med allt från Excel till SQL Servers olika verktyg. SQL Service kan bland annat hjälp er med

  • Behovsanalys, strategiska val av lösningsalternativ. Kanske är en lösning med Power BI i Office 365 det rätta för er? Eller ett större grepp med ett datalager.
  • Modellering av datalager
  • Datainsamling, ofta med SQL Server Integration Services
  • Utveckling av analyskuber i SQL Server Analysis Services
  • Presentation, t.ex. i form av rapporter med SQL Server Reporting Services
Kontakta oss om Business Intelligence